Home

 

Actueel Nieuws

Hogere boete bij overtreding Warenwet

De boetes voor het overtreden van de Warenwet worden binnenkort met 17% verhoogd. Bij deze overtredingen gaat het bijvoorbeeld om slechte hygiëne in keukens van restaurants, onveilige speeltoestellen of het bewaren van levensmiddelen bij te hoge temperatuur in supermarkten.

Chauffeursdienst is geen taxi

Een bv is niet onderworpen aan de regels voor taxivervoer. Uit de wet blijkt ook dat de wetgever niet de bedoeling heeft gehad een chauffeursdienst - het ter beschikking stellen van een chauffeur met het doel de klant en diens auto naar een bepaalde plaats te vervoeren - tot taxivervoer te rekenen. De chauffeursdienst valt daarom onder het normale tarief.

Flexibilisering bv-recht stapje verder

Minister Hirsch Ballin heeft op 22 juni 2010 de Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht ingediend bij de Tweede Kamer. In deze wet zijn overgangsbepalingen opgenomen, wordt wetgeving aan het nieuwe bv-recht aangepast en wordt de inwerkingtreding geregeld.

Eén dga, twee auto's, twee bijtellingen

Het Hof Den Haag heeft onlangs een alleenstaande dga in het ongelijk gesteld, die het niet eerlijk vond dat hij voor twee auto's belasting moest betalen, terwijl hij toch echt maar in één auto tegelijk kon rijden.

Aangetekende brief niet altijd afdoende

Als een koper zijn verplichtingen niet nakomt, kan de verkoper hem in gebreke stellen op grond van de bepalingen die vrijwel alle koopaktes hierover bevatten. In dat geval is het wel zaak om de bepalingen naar de letter te volgen, zo blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Haarlem.

Afwikkeling rekening-courantschuld na staken onderneming

Veel ondernemers vragen zich af hoe je om moet gaan met het aflossen van schulden na het staken van een onderneming. Dat kan bijvoorbeeld door het afsluiten van een hypotheek, maar verwacht daar fiscaal geen wonderen van.