Home

 

Actueel Nieuws

Hogere boete bij overtreding Warenwet

De boetes voor het overtreden van de Warenwet worden binnenkort met 17% verhoogd. Bij deze overtredingen gaat het bijvoorbeeld om slechte hygiëne in keukens van restaurants, onveilige speeltoestellen of het bewaren van levensmiddelen bij te hoge temperatuur in supermarkten.

Eén dga, twee auto's, twee bijtellingen

Het Hof Den Haag heeft onlangs een alleenstaande dga in het ongelijk gesteld, die het niet eerlijk vond dat hij voor twee auto's belasting moest betalen, terwijl hij toch echt maar in één auto tegelijk kon rijden.

Aangetekende brief niet altijd afdoende

Als een koper zijn verplichtingen niet nakomt, kan de verkoper hem in gebreke stellen op grond van de bepalingen die vrijwel alle koopaktes hierover bevatten. In dat geval is het wel zaak om de bepalingen naar de letter te volgen, zo blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Haarlem.

Afwikkeling rekening-courantschuld na staken onderneming

Veel ondernemers vragen zich af hoe je om moet gaan met het aflossen van schulden na het staken van een onderneming. Dat kan bijvoorbeeld door het afsluiten van een hypotheek, maar verwacht daar fiscaal geen wonderen van.

Kostenaftrek inkomstenbelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit uitgebracht over kostenaftrek bij de inkomstenbelasting. Het gaat om een samenvoeging van eerder gepubliceerde besluiten; op zich verandert er dus niets.

Terhandstelling algemene voorwaarden

Wanneer is een klant wel of niet gebonden aan de algemene voorwaarden van een leverancier? Daarbij kan de zogenaamde 'terhandstelling' van belang zijn. We geven twee recente voorbeelden.

  • De kantonrechter in Zutphen oordeelde onlangs dat de algemene voorwaarden van Canal Digitaal (leverancier van satelliettelevisie) in een dermate minuscuul lettertype waren opgesteld, dat ze zonder vergrootglas niet te ontcijferen waren. Ze waren zó onleesbaar dat de rechter vond dat Canal Digitaal niet aan de plicht tot terhandstelling had voldaan.