Home

 

Actueel Nieuws

Aangetekende brief niet altijd afdoende

Als een koper zijn verplichtingen niet nakomt, kan de verkoper hem in gebreke stellen op grond van de bepalingen die vrijwel alle koopaktes hierover bevatten. In dat geval is het wel zaak om de bepalingen naar de letter te volgen, zo blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Haarlem.

Afwikkeling rekening-courantschuld na staken onderneming

Veel ondernemers vragen zich af hoe je om moet gaan met het aflossen van schulden na het staken van een onderneming. Dat kan bijvoorbeeld door het afsluiten van een hypotheek, maar verwacht daar fiscaal geen wonderen van.

Terhandstelling algemene voorwaarden

Wanneer is een klant wel of niet gebonden aan de algemene voorwaarden van een leverancier? Daarbij kan de zogenaamde 'terhandstelling' van belang zijn. We geven twee recente voorbeelden.

  • De kantonrechter in Zutphen oordeelde onlangs dat de algemene voorwaarden van Canal Digitaal (leverancier van satelliettelevisie) in een dermate minuscuul lettertype waren opgesteld, dat ze zonder vergrootglas niet te ontcijferen waren. Ze waren zó onleesbaar dat de rechter vond dat Canal Digitaal niet aan de plicht tot terhandstelling had voldaan.

Wat is de WOZ-waarde van een uniek pand?

De gemeente stelt de WOZ-waarde van een woning meestal vast aan de hand van de verkoopprijs van vergelijkbare woningen. Maar bij huizen met een uniek karakter voldoet deze methode niet, omdat er niets te vergelijken valt. In dat geval kan een taxatierapport van een makelaar als uitgangspunt dienen.

Kostenaftrek inkomstenbelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit uitgebracht over kostenaftrek bij de inkomstenbelasting. Het gaat om een samenvoeging van eerder gepubliceerde besluiten; op zich verandert er dus niets.