Home

 

Actueel Nieuws

Opdrachtgever mag bij staking uitzendkrachten inhuren

In geval van een staking bij een opdrachtnemer staat het de opdrachtgever vrij om uitzendkrachten of een ander bedrijf in te huren om het werk over te nemen. Volgens minister Donner verhindert het zogenoemde onderkruiperverbod uit artikel 10 van de Wet Allocatie Arbeidskrachten (WAADI) dit niet.

Flexibilisering bv-recht stapje verder

Minister Hirsch Ballin heeft op 22 juni 2010 de Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht ingediend bij de Tweede Kamer. In deze wet zijn overgangsbepalingen opgenomen, wordt wetgeving aan het nieuwe bv-recht aangepast en wordt de inwerkingtreding geregeld.

Forse toename van ontslagaanvragen in 2009

Bij het UWV Werkbedrijf en de kantonrechter is in 2009 voor circa 90.000 werknemers ontslag aangevraagd. Dat is 73% meer dan het jaar daarvoor. Tweederde (60.064) van deze ontslagaanvragen liep via UWV Werkbedrijf. Bij de kantonrechter kwamen 29.854 ontbindingsverzoeken binnen.

Hogere boete bij overtreding Warenwet

De boetes voor het overtreden van de Warenwet worden binnenkort met 17% verhoogd. Bij deze overtredingen gaat het bijvoorbeeld om slechte hygiëne in keukens van restaurants, onveilige speeltoestellen of het bewaren van levensmiddelen bij te hoge temperatuur in supermarkten.

Chauffeursdienst is geen taxi

Een bv is niet onderworpen aan de regels voor taxivervoer. Uit de wet blijkt ook dat de wetgever niet de bedoeling heeft gehad een chauffeursdienst - het ter beschikking stellen van een chauffeur met het doel de klant en diens auto naar een bepaalde plaats te vervoeren - tot taxivervoer te rekenen. De chauffeursdienst valt daarom onder het normale tarief.

Eén dga, twee auto's, twee bijtellingen

Het Hof Den Haag heeft onlangs een alleenstaande dga in het ongelijk gesteld, die het niet eerlijk vond dat hij voor twee auto's belasting moest betalen, terwijl hij toch echt maar in één auto tegelijk kon rijden.