Home

 

Actueel Nieuws

Ondanks parkeervergunning verplicht parkeergeld te betalen

Soms dient toch parkeergeld betaald te worden, ondanks dat er een parkeervergunning is voor het gebied waar geparkeerd is. Volgens Hof Amsterdam geldt die betalingsverplichting namelijk ook als binnen het vergunninggebied op de tijdstippen waarop de vergunning geldig is onvoldoende parkeerplekken beschikbaar zijn vanwege bouwwerkzaamheden en elders geparkeerd dient te worden en klachten hierover niet (juist) in behandeling zijn genomen.

Controle voorafgaand aan voorlopige aanslag niet nodig

De definitieve aanslag week, door een foutje in de papieren aangifte IB/PVV af van de voorlopige aanslag. De voorlopige aanslag was opgelegd zonder de aangifte uitvoerig te controleren. De rechtbank legt uit waarom de belastingplichtige over de voorlopige teruggaaf rente moet vergoeden.

Aanslag schenkbelasting na 18 jaar

Doordat geen aangifte schenkbelasting is gedaan voor een vanuit het buitenland in 1997 gedane schenking, geldt de bijzondere navorderingsregeling. Deze regeling bepaald dat de navorderingstermijn van twaalf jaar gaat lopen op de dag nadat de akte van overlijden van de schenker of van de begiftigde wordt ingeschreven.

Geen BOR want geen materiële onderneming

Doordat de werkzaamheden van een beheer-bv ten tijde van het overlijden van erflaatster het normaal vermogensbeheer niet te boven gaan, hebben de erfgenamen geen recht op toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR).

Schadevergoeding voor plaatsen valse Google reviews

Een man heeft volgens rechtbank Amsterdam onrechtmatig gehandeld jegens een kinderdagverblijf door het plaatsen van valse Google reviews. De man dient de door het kinderdagverblijf geleden materiële schade te vergoeden als ook de gemaakte kosten in de procedure tegen Google om de IP-adressen te achterhalen.

Luxe woning met werkruimte tot privévermogen gerekend

Volgens Rechtbank Den Haag heeft de inspecteur terecht de nieuw gebouwde luxe woning tot het privévermogen van een tandarts-implantoloog gerekend. Volgens de rechtbank stond bij de keuze en de bouw van de woning de persoonlijke wens van de tandarts om een comfortabele privé woonruimte ter beschikking te hebben voorop en niet zozeer de eisen van een goede en succesvolle bedrijfsuitoefening.