Home

 

Actueel Nieuws

Besluit niet tijdig, toch geen dwangsom

Sinds een aantal jaren heeft een belastingplichtige de mogelijkheid om een bestuursorgaan op straffe van het verbeuren van een dwangsom in gebreke stellen als te lang wordt gewacht met het nemen van een beslissing in een bezwaarprocedure. Maar dan moet de ingebrekestelling wel zijn ontvangen.

FNV: naar Hoge Raad voor beloning Hongaarse chauffeurs

Vakbond FNV en de tien Hongaarse chauffeurs gaan tekenen cassatie aan bij de Hoge Raad tegen de uitspraak van Hof Den Bosch. Dit hof vernietigde een uitspraak van de kantonrechter dat de chauffeurs recht hebben op Nederlands cao-loon als ze ritten uitvoeren voor een Nederlands bedrijf.

Voordelig inkeren tot 2010

Volgens Rechtbank Gelderland kan aan een inkeerder geen zwaardere straf worden opgelegd dan die die ten tijde van het begaan van het strafbare feit van toepassing was. Voor een belastingplichtige die in 2014 een beroep doet op de inkeerregeling betekende dit volgens de rechtbank dat zij over de jaren tot 2010 geen boete hoefde te betalen.

Contante betalingen moeten wel bewezen worden

Een horecaondernemer wordt door twee ex-werknemers gevorderd achterstallig loon te voldoen.Volgens de werknemers was het loon dat op hun salarisspecificaties stond vermeld lager dan het volgens de cao geldende loon.

Omzet mkb uit online beperkt

Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf zijn nog lang niet massaal overtuigd van het belang van online zakendoen. Veel ondernemers in het mkb (45%) hecht weinig waarde aan verdere digitalisering en de inzet van online marketing, terwijl een groot deel van de van de Nederlandse consumenten (76%) producten en diensten online afneemt. De helft van het mkb haalt nog geen 5% van de omzet uit online activiteiten.

Kosten swapovereenkomst niet aftrekbaar

De Hoge Raad heeft een streep gehaald door de mogelijke aftrekbaarheid van swapkosten als kosten van eigenwoningschuld. Naar de tekst en strekking van de wet kunnen dergelijke kosten volgens de Hoge Raad niet als aftrekbare kosten voor de eigen woning worden beschouwd.